HALK MARKET

“Garaşsyzlygyň 15 ýyllygyna”söwda merkezi 1-nji gat N 122 dükan

halk market
Biz barada

Biz 2014-nji ýyldan bäri halka hyzmat edip gelýäris. Şu günki günde 8 sany markedimiz bar. Olaryň 6-sy Aşgabat şäherinde beylekiler bolsa, Türkmenabat we Türkmenbaşy şäherlerinde.

Kategoriýalar
 • Çaga önümleri / Çaga eşigi we aýakgaby
 • Çaga önümleri / Çaga ideg we arassaçylyk önümi
 • Çaga önümleri / Çaga harydy we oýunjagy
 • Azyk / Garbanyş önümleri
 • Azyk / Suw, içgiler, şireler
 • Azyk / Guradylan miweler, hozlar
 • Azyk / Balyk we deňiz önümleri
 • Azyk / Tagamlandyryjylar, burçlar we souslar
 • Azyk / Ýumurtga we ýumurtga önümleri
 • Azyk / Azyk we beýlekiler
 • Azyk / Çörek we çörek önümleri
 • Azyk / Çaga iýmiti
 • Azyk / Konditer önümleri
 • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
 • Azyk / Gaty we suwuk ýaglar
 • Azyk / Doňdurylan we ýarym taýýar önümler
 • Azyk / Galla önümleri, un, makaron
 • Azyk / Et önümleri
 • Azyk / Süýt önümleri
 • Azyk / Miweler-gök önümler
 • Azyk / Şeker, bal, ary önümleri
 • Öý we bakja / Gap-gaçlar
Iş Ugry
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Bölekleýin satyjy
Karta