Biz barada

Biziň kompaniýamyz polietilenden we polipropilenden dürli ölçegde we görnüşde haltalary öndürýär. Guwwas hususy karhanasy Turkmenistandaky öňde baryjy halta öndürijileriň biri bolup durýar. Kärhanamyz 1999-njy ýylda düýbi tutylyp, köp ýyl bäri halta önümçilik bazarynda üstünlikli işleýär. Biziň önümlerimiz özüniň ýokary hili bilen, ynamdarlygy hem elýeterliligi bilen tapawutlanýar. Biz öz haltalarymyzy we big baglarymyzy Russiya, Turkiya, Özbekistana, Gazagystana, Kyrgizistana, Gruziya, Tajigistana, Owganystana we beýleki ýurtlara eksport etýar. Muşterilerimiziň isleglerini kanagtalandyrmaga we öz işimizi olaryň  talaplaryna we dünýa  standartlaryna gabat gelýän görnüşde ösdürmek üçin işleýäris.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Haltalar
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta