TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

GÜNDOGAR AKYMY

Bitarap Türkmenistan şaýoly 160/1, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Kompaniýamyz, müşderileriniň isleglerini hemişe kanagatlandyryp bilýän gurama, şeýle hem önümçiligiň häzirki zaman tehnologiki ýörelgelerine esaslanýan gurama hökmünde Türkmenistanyň bazarynda özüni tanatdy.
Ýokarda görkezilenlerden başga-da, kompaniýamyzda ösümlik ýagyny öndürýän zawodymyz we maýonez öndürýän zawodymyz bar.

Kategoriýalar
  • Oba hojalyk / Iým we iým goşundylary
  • Azyk / Azyk we beýlekiler
  • Azyk / Gaty we suwuk ýaglar
Iş Ugry
Karta