GÜLLER DECOR

Bezeg we gül satuwy

güller decor
Biz barada

Baýramçylyk, ýatlama, toý we belli seneler üçin kafedir restorandan başlap otaglara çenli, awtoulagdyr howlylaryň bezegini ýerine ýetirýän "Güller dekor" bezeg merkezi 2016-njy ýylda açyldy. Islegiňizi kanagatlandyrjak bu merkezimiz elmydama siziň hyzmatyňyzda. 

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
  • Hyzmat