TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

GÜLLER DECOR

G.Gulyýew köçesi, "Döwletli" söwda merkezi (Abýezdnoý), Aşgabat / Türkmenistan

image
Biz barada

Baýramçylyk, ýatlama, toý we belli seneler üçin kafedir restorandan başlap otaglara çenli, awtoulagdyr howlylaryň bezegini ýerine ýetirýän "Güller dekor" bezeg merkezi 2016-njy ýylda açyldy. Islegiňizi kanagatlandyrjak bu merkezimiz elmydama siziň hyzmatyňyzda. 

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
Karta