TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

GREENWAY

Aşgabat şäheri, Ýalkym raýon, Aşgabat / Türkmenistan

image
Biz barada

Biziň kompaniýamyz ekologiki taýdan arassa önümleriň satuwy bilen meşgullanýar. Size hödürlenýän önümleriň ählisi standartlara gabat gelýär we olara bolan islegler gün-günden artýar.

Kategoriýalar
  • Saglyk we gözellik / Gigiýeniki önümler
  • Saglyk we gözellik / Saçlara ideg önümleri we kosmetika
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
  • Öý we bakja / Tämizlik serişdeleri
Iş Ugry
Karta