TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

GÖK-BÖRI

Mary welaýat, Mary ş, Peşanaly ýolunyň 31-nji jaýy

image
Biz barada

''Gök-Böri'' hususy kärhanasy 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Kärhanamyzda öz işine ökde tejribeli hünärmenleriň birnäçesi zähmet çekýärler. Biziň kärhanamyz söwda, gurluşyk gurnama işleri, ýylylyk üpjünçiligi, suw we lagym geçirijileri, gaz üpjünçiligi, damjalaýyn suwaryş işleri edýäris.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
  • Gurluşyk / Santehnika
Iş Ugry
Karta