GÜNDOGAR

Suwasty-tehniki işleri

GÜNDOGAR
Biz barada

Suwasty tehniki işler jemgyýeti "Gündogar" 50 metre çenli çuňlukda suwasty tehniki suwa çümme işleriň ähli görnüşlerini ýerine ýetirýär. Gämilerde we deňiz platformalarynda ýerleşýän halas ediş enjamlaryny barlamak, synag etmek, abatlamak işleri alyp barýar. OP, OU, ORP, OHP, ähli ýangyn söndüriji markalaryň bejergisini we doldurmasyny ýerine ýetirýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Gorag hyzmatlary, howpsuzlyk üpjinçiligi
  • Hyzmatlar / Tehniklary we enjamlary bejeriş we sazlaýyş hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat