GÜL JAHAN

Dürli görnüşli janly güller

gül jahan
Biz barada

Gül Jahan gülçülik kompaniýasy 2013-nji ýylda döredildi. Biziň 2 gektar ýerde ýerleşýän gülçülik ýyladyşhanamyz bar. Onda "Golland" bägülleriniň 18 görnüşi ýetişdirilýär we Türkmenistanyň ähli künjeklerine iberilýär. Gül Jahan gülçülik kompaniýasynyň Aşgabat şäheriniň çäginde 4 gül dükany bar. Dükanlarda kesim güller, öý gülleri, dökünler, öý gül gaplary satylýar. Ondan daşary biz toý, çäre bezeglerini amala aşyrýarys.

Kategoriýalar
  • Çaga önümleri / Çaga harydy we oýunjagy
  • Öý we bakja / Güller, sowgatlar, suwenirler
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy