TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

GÖK HOWUZ

Mary şäheri, Galkynyş köçesi, 26-njy jaýy, Mary/Türkmenistan

gök howuz
Biz barada

Biziň “Gök Howuz” husuy kärhanamyz 2007-nji ýylda döredilip, gurluşyk işleri bilen meşgullanýar. 2017-nji ýylda önümçilik işini meýilleşdirmek bilen ýylda 5 000 000 m2 bolan ýokary hilli “Izobit” rulonly çyglykdan goraýjy (gidroizolýäsiýa) önümini öndürýän liniýasyny gurýar. Biziň önümümiz diňe  ýurdumyzyň içerki bazarlarynda tanalman beýleki daşary ýurtlarda (Özbekistan, Täjikistan,Kazakystan, Owganystan) hem öz aýratynlylygy bilen giňden tanalýar.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Spestehnika
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta