TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

GÄMI ELEKTRONIKA

Aşgabat şäheri, Parahat 3/1, jaý 2 “Ž”, Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

Biz belli bir görnüşli wideogözegçilik we gorag-ýangyn enjamlaryny, serwer şkaflary, UTP СAT6 kabelleri daşary ýurtlardan getirýäris. Gurnama, abatlama (remont) işlerini alyp barýarys.

Kategoriýalar
  • Enjamlar / Ýangyn howpsuzlygy enjamlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Kompýuter enjamlary we programma üpjünçiligi
  • Gurluşyk / Howpsuzlyk we gorag
Iş Ugry
Karta