TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

EZIZ ÜLKÄM

Azyk we gurluşyk önümleri üçin polipropilen turba görnüşinde matalaryny öndürmek.

eziz ülkäm
Biz barada

“Eziz Ülkäm HK” kompaniýasy 2013-nji ýylda esaslandyryldy. 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa “Starlinger & Co.” Gesellschaft m.b.H. Awstriýa  tarapyndan öndürilen önümçilik liniýasyny işe girizdi we dokalan polipropilen gaplamalary öndürmekde ýöriteleşýär. Önümçilik toplumymyzyň 15,000 m2 meýdany bolan kärhananyň önümçilik liniýasynda hil we dizaýn taýdan ösen polipropilen gaplamalar - gurluşyk, oba hojalygyny gaýtadan işlemek we dürli ýataklar üçin haltalar öndürilýär. Üstünligimiziň açary, hyzmatdaşlarymyzyň hersine aýratyn çemeleşmek, çeýe iş şertleri, ýokary derejeli hyzmaty we wagtynda eltmekdir.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplama materiallary
  • Azyk / Miweler-gök önümler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy