TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

EYYAM

10 Ýyl Abadançylyk şaýoly, 211/A Altyn Asyr söwda merkezi, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

EYYAM Kompaniýa 2012-nji ýylda döredilip, Türkmenistanda iň abraýly kärhanalaryň biri hökmünde tanalýar. Biziň üstünlikde, ugurtayjylykda, jogapkärçilikde we progressiw ösüşdäki öňdebaryjylykda barha artýan abraýymyz tötänleýin däldir. Ol, bu pudakdaky önümçiligimiziň ilkinji günlerinden bäri kompaniýamyzy ugrukdyrýan gymmatlyklarymyzyň tebigy netijesidir.

Önümçilik bölümi Änew etrabynda ýerleşip tejribeli inženerlerden, işçilerden we pudak hünärmenlerinden ybarat bolup, iň öňdebaryjy täze tehnologiýalary, enjamlary we ýokary hilli çig mallary ulanyp Türkmenistanda öndürilen önümlerini hödürleýär.

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
  • Enjamlar / Ammar enjamlary
  • Enjamlar / Ýangyn howpsuzlygy enjamlary
  • Enjamlar / Enjamlar we beýlekiler.
Iş Ugry
Karta