EMILIANA PARATI BEDEW OBOÝ

Oboýlaryň, ýelimleriň, laminatlaryň satuwy, oboý ýelmemek hyzmaty

EMILIANA PARATI BEDEW OBOÝ
Biz barada

Ýokary tehnologiýaly enjamlarda öndürilen italýan Emiliana Parati oboýlary eýýäm 15 ýyl bäri türkmen ojaklaryny bezäp gelýär we hil taýdan ýokary netijeleri görkezýär. "Emiliana Parati Bedew Oboý" dükany diňe italýan meşhur brend oboýlaryň satuwy bilen meşgullanýar, satuw bilen çäklenmäni olary ýelmäp bermek hyzmatyny hem hödürleýär. Kompaniýanyň ýörite oboý ýelmeýän hünärmenleri bar we oboýlary birkemsiz ýelmäp berýärler. Hemmetaraplaýyn amatlyklary göz öňünde tutan "Emiliana Parati Bedew Oboý" dükany italýan markalar Decotrik, Pufas ýelimleriň, laminatlaryň satuwyny amala aşyrýar. "Emiliana Parati Bedew Oboý" dükanynyň satýan önümleriniň aglabasy şu brendlardan ybarat: 
1. GIANFRANCO FERRE HOME
2. ROBERTO CAVALLI 
3. VALENTIN YUDASHKIN HOME FASHION
4. BLUMARINE HOME COLLECTION
   Gözellikden öz paýyny alan bu ajaýyp oboýdyr laminatlar Siziň öýüňizi bezejekdigine hiç hili şübhäňiz bolmasyn!

Kategoriýalar
  • Senagat himikatlar / Kleýler
  • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy