EKSIR

G. Kuliýew köçesi, TEKNOMARKET biznes merkezi, Aşgabat/Türkmenistan

eksir
Biz barada

EKSIR himiýa 10 ýyldan bäri Türkmenistanda ýörite himiki önümleri bilen üpjün etmek boýunça netijeli iş alyp barýar. Dürli görnüşli önüm öndürýän zawot-fabriklere himiki çig mallary satýar. Şeýle-de Türkmenistanyň ähli ýerine ugratmak hyzmaty bar.

Kategoriýalar
 • Çig mallar we materiallar / Senagat tämizlik materialy
 • Çig mallar we materiallar / Çig mal, material we beýlekiler
 • Senagat himikatlar / Beýleki senagat himikatlary
 • Senagat himikatlar / Buzlanma garşy materiallar
 • Senagat himikatlar / Köpük kesijiler, antifoam serişdeleri
 • Senagat himikatlar / Suw arassalaýjy himiki maddalar
 • Senagat himikatlar / Gury arassalaýjy we kir ýuwujylar üçin serişdeler
 • Senagat himikatlar / Himikatlar we himiki çig mallar
 • Senagat himikatlar / Ýuwujy serişdeler we çig mallary
 • Gurluşyk / Boýaglar we laklar, erginler
Iş Ugry
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Bölekleýin satyjy
Karta