DEŇIZ MERJENI ATRAKSION

Milli syýahatçylyk zolagy "Awaza" Türkmenbaşy/Türkmenistan

deňiz merjeni atraksion
Biz barada

Deňiz merjeni atraksion 2015-nji ýylda açyldy. Bu seýilgähde kafedan başlap 9D kino çenli güýmenje ýerleri bar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Kafe, restoran we disko-bar hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta