TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

DEMIRGAZYK SÖWDA ÝOLY

SM HAZAR SPPT, 4-nji gat, ofis 3, Balkanabat/Türkmenistan

image
Biz barada

"Demirgazyk söwda ýoly" Hojalyk Jemgyýeti 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda döredildi. Işimiziň esasy ugry import - eksport etmek: metal önümleri, awtoulag şaýlary, himiýa, nebit we gaz pudaklary üçin enjamlar. Ähli awtoulag markalary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we tekerlerini hödürleýäris.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Metallurgiýa / Metallurgiýa we beýlekiler
  • Awtoulag / Awtoşaýlar
  • Senagat himikatlar / Himikatlar we himiki çig mallar
  • Enjamlar / Nebit we gaz çykarmak üçin enjamlar
Iş Ugry
Karta