Biz barada

Daşoguz oteli 282 orunlyk sagaldyş we dynç alyş merkezi bolup, 2013-nji ýylda gurlup halkyň hyzmatyna berildi. Otelda 2 adamlyk otaglar, lýuks otaglar, maşgala otaglar we apartamentlar göz öňünde tutulandyr. Bulardan başgada otelda dynç almak üçin ähli şertler döredilen.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta