COMFORT MEBEL

Şors köçesi (Hitrowka), jaý 41, Aşgabat/Türkmenistan

COMFORT MEBEL
Biz barada

Ýaşaýan ýerimizi bejermek barada her bir müşderiniň öz aýratyn pikiri bar. "Comfort Mebeliň" wezipesi, müşderiniň öňünde goýan pikirine düşünmekdir. Öz gezegimizde taslama, içki we daşky dizaýn, ýokary hilli mebelleriň önümçiligi bilen meşgullanýarys.
Birnäçe ýyl bäri özboluşly we deňsiz-taýsyz interýerleri döredýäris. Jaýyňyzyň ähli meselelerini we müşderiniň şahsy isleglerini göz öňünde tutýarys.
Önümçiligimiziň bökdençsiz ýerine ýetirilmegi size çalt möhletlerde tabşyrmaga we işiň hilini kepillendirmäge mümkinçilik berýär!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta