ZOO MARKET

Iş Ugry : Öý haýwan önümleri we otag ösümlikleri
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365211747 usomabinzeyd@gmail.com

ELITE ÇAKYLYKLAR

Iş Ugry : Çakylyklaryň, wizitkalaryň, stikerleriň taýýarlanmagy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365801310 bagul.tm01@gmail.com

RAHAT AWTO

Iş Ugry : Ätiýaçlyk şaýlaryň, ýaglaryň we sarp edilýän materiallaryň satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99362201122 rahatatayev94.94@mail.ru

hazar balyk

Iş Ugry : Balyk önümleri
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

kenar balyk

Iş Ugry : Balyk çig malyny gaýtadan işlemek
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

vitex

Iş Ugry : Awtoulag ýaglaryny we antifrizleri öndürmek
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

megafil

Iş Ugry : Awtoulaglaryň howa, ýag we kabin filterleri
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL