TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

BUŞLUK

ş.Aşgabat, G.Ezizow - 13/A (14-nji tapgyr Sagdyn Bagtly dom)

image
Biz barada

Uly we köp ýyllyk iş tejribeli içki we daşky bezeg işlerini, reklama hyzmatlaryny gurnap bermek bilen ýokary hilli we amatly bahadan kepillikli ýerine ýetirýäris.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
Iş Ugry
Karta