BRILLIANT TUTULAR SALONY

Dürli görnüşli tutularyň, perdeleriň we žalýuzlaryň önümçiligi

brilliant tutular salony
Biz barada

Içerki tekstil bezeginde ýöriteleşen “Brilliant tutular” salonymyz, ähli görnüşli perdeleri öndürmek, penjiräniň we arkanyň açyk dizaýny üçin dürli hyzmatlary hödürleýär. 1999-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň söwda bazarynda iş alyp barýarys. “Brilliant tutular” salonymyzda size garaşýarys. Siziň ähli islegleriňizi kanagatlandyrarys diýip umyt edýäris. Şeýle hem, brillianttutular.com web sahypamyza girmäge we bizi has gowy tanamaga çagyrýarys.

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Öý tekstili
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy