TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

BIR ZAMAN

Büzmeýin etraby, Gurtly, jaý 10, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Gurluşyk, söwda, polimer  multifilament ýüplüginiň önümçiligi, ýyladyşhanalarda pomidorlary ösdürip ýetişdirmek.

Kompaniýanyň Katalogy
Brochure
Kategoriýalar
  • Azyk / Miweler-gök önümler
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
Karta