TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

BERK TAM

Ak bugdaý etraby, Önaldy geneşligi, günorta tarapy, M.Sopyýew adyndaky OHPJ medeni zolagy, Ahal/Türkmenistan

BERK TAM
Biz barada

"Berk Tam" hususy kärhanasy ýokary hilli "U" we "C" profilleriniň önümçiligini alyp barýan görnükli türkmen kärhanalaryň biridir. Şeýle-de kärhana agaç önümleriniň ýagny, stropila, fin faneri, DSP, metal rulonlaryň dürli galyňlykdaky köp görnüşlerini lomaý bahadan halkymyza hödürleýär. 

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta