TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

BEREKETLI

Büzmeýin etraby, Baýram han köçesi 23, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Şöhlat, etli delikatesler, ýarym taýýar et önümleri, konserwirlenen et önümçiligi şeýle hem gök we gara çaý gaplamak bilen meşgullanýarys.
Aşgabat şäherinde 15-den gowrak söwda markaly dükan açyldy.

Kategoriýalar
  • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
  • Azyk / Doňdurylan we ýarym taýýar önümler
  • Azyk / Et önümleri
Iş Ugry
Karta