TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

BAGTLY ZAMANA

Ak bugdaý etraby, Änew şäheri, Telekeçiler köçesi, 14-nji jaý, Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

"Bagtly zamana" hojalyk jemgyýeti 2013-nji ýylda esaslandyryldy we 2019-njy ýylda dürli görnüşli sintetiki kir ýuwujy serişdeleri we gözellik sabynlaryny öndürip başlady. Kärhana Türkmenistanda öňdebaryjy hojalyk himiki (himikat) önümlerini öndürijileriň biridir. Kärhananyň esasy iş ugry kir ýuwujy serişdeleriniň, agardyjylaryň we gözellik sabynlarynyň önümçiligidir.

Kategoriýalar
  • Saglyk we gözellik / Gigiýeniki önümler
  • Öý we bakja / Tämizlik serişdeleri
Iş Ugry
Karta