BAGTLY ZAMANA

Kir ýuwujy serişdeleriniň, gözellik sabynynyň we kislorodly agardyjynyň önümçiligi

bagtly zamana
Biz barada

"Bagtly zamana" hojalyk jemgyýeti 2013-nji ýylda esaslandyryldy we 2019-njy ýylda dürli görnüşli sintetiki kir ýuwujy serişdeleri we gözellik sabynlaryny öndürip başlady. Kärhana Türkmenistanda öňdebaryjy hojalyk himiki (himikat) önümlerini öndürijileriň biridir. Kärhananyň esasy iş ugry kir ýuwujy serişdeleriniň, agardyjylaryň we gözellik sabynlarynyň önümçiligidir.

Kategoriýalar
  • Saglyk we gözellik / Gigiýeniki önümler
  • Öý we bakja / Tämizlik serişdeleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy