BAÝRAMOGLU

1-nji gat, Golestan binasy, 49-dan 51-nji Edalat Alleý Waliasr köçesi, Gürgen, Eýran

BAÝRAMOGLU
Biz barada

BAYRAMOGLU GROUP azyk, oba hojalygy, himiýa we gurluşyk önümlerini eksport we import etmekde ýöriteleşen dinamiki kompaniýa bolup
Eýrandan Merkezi Aziýa, Ýewropa ýurtlaryna, Russiýa, Hytaýa we BAE-e önüm eksport edýär. Bu pudakda 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, ajaýyp abraý gazandyk. Üpjün edijilerimiziň, hyzmatdaşlarymyzyň we müşderilerimiziň giň ulgamy, dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümleriň we hyzmatlaryň giň toplumyny hödürlemäge mümkinçilik berýär. Hil, durnuklylyk we müşderi kanagatlandyrmagy maksat edinýäris!

Kategoriýalar
  • Oba hojalyk / Agrohimiýa
  • Oba hojalyk / Oba hojalyk hyzmatlary we beýlekiler
  • Senagat himikatlar / Himikatlar we himiki çig mallar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
Karta