TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

AZAP

Mary şäher, Bagtyýarlyk köçe, 77-nji jaý, Mary/Türkmenistan

image
Biz barada

"Azap" köke önümlerini öndürýän kärhanasy özüniñ kökelerini 2019-njy ýyldan bäri öndürip, sarp edijeleriniñ saçaklaryny bezäp gelýär. "Azab" kökeleri hiliniñ we tagamynyñ tebigylygy bilen halkyñ söýgüsini gazanyp, azaby ýerine gowşup gelýär. Bu kärhananyñ kökeleri ýurdymyzyñ we dünýäniñ hil standartlaryna doly laýyk gelýär. Mundan başgada "Azap" öndürýän konditor önümleriniñ sanyny hasda artdyryp, gerimini giñelitmegi maksat edinýär. Türkmen ilimiz birek-birek bilen süýjilikde gatnaşýar, "Azabyñ" baldan datly kökeleri hem bu gatnaşygyñ köprisi bolup hyzmat edip gelýär.

Kategoriýalar
  • Azyk / Çörek we çörek önümleri
  • Azyk / Konditer önümleri
Iş Ugry
Karta