ASTA

1972 (Atatürk) köçesi 25, Gyşky oýunlar sport toplumy (dükan), Aşgabat/Türkmenistan

ASTA
Biz barada

Biz, "ASTA" kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileri. Bu brendiň önümleri bolan kartrijleriniň, dürli reňkli tonerleriniň, printerleriň we beýleki ätiýaçlyk şaýlarynyň satuwyny amala aşyrýarys. Önümleriň hiline kepil geçýäris we işimizde diňe ýokary netije görkezmäge ymtylýarys. Bizden alan harytlaryňyza we hyzmatlarymyzdan peýdalanmak, Size hemme taraplaýyn amatly bolar. 

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Tehniklary we enjamlary bejeriş we sazlaýyş hyzmatlary
  • Enjamlar / Senagat 3D printerleri we 3D skanerler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta