Biz barada

Häzirki wagtda müşderileriň kebşirleýiş materiallaryna bolan islegleri has giňeldi we berlen kebşirleýiş elektrodlarynyň hiline has ýokary talaplar goýdy. Anka kebşirleýiş çybyklary gurluşykçylary we umumy ulanyjylary islendik ýokary hilli kebşirleýiş elektrodlary bilen üpjün edýär we yzygiderli müşderilere amatly we arzanladyş ulgamyny hödürleýär. Anka bilen iň oňat kebşirlemäni tapyň!

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Kebşirleýiş we lehim enjamlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta