AMATLY PANJUR

Panjur önümçiligi

Amatly Panjur
Biz barada

"Amatly Panjur" 2017-njy ýyldan bäri ýokary hilli panjur önümlerini sargyda ýasap gelýär we şu wagta çenli il arasynda uly meşhurlyga eýe boldy. Öndürilýän panjur önümleri dürli ölçeglere we isleglere görä taýýarlanylýar. "Amatly Panjur" gapylary Siziň üçin elmydama açyk.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Panžur ulgamlary / tent/ pergola öndürmek, gurnama
  • Gaplama / Aýna gaplar
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
  • Gurluşyk / Howpsuzlyk we gorag
Iş Ugry
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy