TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ALTYN GAPY

Sakarçäge etraby, Gyzylgum daýhan birleşigi, Mary/Türkmenistan

ALTYN GAPY
Biz barada

"Altyn Gapy" toparymyz metal gurluşlar bilen meşgullanýar. Kebşirleýiş hyzmatlary. Islendik çylşyrymly kebşirleýiş işleri.
"Altyn Gapy", Mary şäherindäki stasionar enjamlaşdyrylan kebşirleýiş postunda islendik çylşyrymlylykdaky kebşirleýiş işlerini ýerine ýetirýär. Kiçi we orta göwrümli metal gurluşlar, önümler üçin kebşirleýiş hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýäris. Döwrebap kebşirleýiş enjamlary bilen önümçiligimiziň doly toplumy kebşirleýiş işleriniň aşakdaky görnüşlerini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär:
1. Elektrodlar bilen kebşirlemek
2. Dolduryjy kebşirleme awtomatiki we el bilen
Işler diňe hünärmen kebşirleýjiler tarapyndan amala aşyrylýar. Kebşirleýiş işlerini bizden sargyt edeniňizde, elýeterli bahadan ýokary hilli hyzmat kepillendirilýär.

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Kebşirleýiş we lehim enjamlary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
Karta