TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ALTYN ARZUW

1945 (10 ýyl Abadançylyk) köç., 98 "Altyn Asyr" söwda merkezi, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

“Altyn Arzuw” kompaniýasy 2007-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň çäginde işleýär we bazarda özüni ygtybarly hyzmatdaş hökmünde görkezdi. Biziň hünärmen toparymyz eýýäm uzak wagtdan bäri dürli firmalara we guramalara hyzmatlaryň we harytlaryň giň gerimini üpjün edýär. Olaryň arasynda esasy dört ugur tapawutlanýar: Energiýa enjamlaryny satmak, Toplumlaýyn üpjün ediş, “Altyn Arzuw” gül dükany, Çaphana we mahabat önümçiligi.

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Generatorlar, transformatorlar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Zenan egin-eşikleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Erkek egin-eşikleri
  • Öý we bakja / Güller, sowgatlar, suwenirler
  • Öý we bakja / Kanselýariýa önümleri
Iş Ugry
Karta