AKRIL DAŞLARY

Aşgabat/Türkmenistan

AKRIL DAŞLARY
Biz barada

"Akril Daşlary" kompaniýasy, emeli daşlary saýlap almakda ygtybarly kömekçiňiz bolmak üçin ähli tagallalary edýär. Emeli daşlaryň satuwuny we gurnamasyny üpjün edýär: aşhanalara, penjirelere, basgançaklara, kaminlere, panellere şeýle hem kafe - barlara. "Ilkinjilik bilen müşderi" ýörelgesine eýerip, kompaniýanyň işgärleri baý iş tejribesini ulanyp, her meseläniň çözgüdine ussatlyk bilen çemeleşýärler. Elýeterli bahalarda ýokary hilli kompozit materiallary hödürleýäris we olaryň çalt eltilmegini we gurnalmagyny üpjün edýäris.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta