AK MENZILI

Poligrafiýa

ak menzili
Biz barada

“Ak Menzili” çaphanasy 2010-njy ýyldan bäri işleýär we ýokary hilli ofset we rulon görnüşde çap etmekde ýöriteleşýär. Şeýle hem biziň çaphanamyzda kiçi göwrümli sanly çap etmegi sargyt edip bilersiňiz. Çaphana işgärleriniň özboluşly hünär tejribesi bar, önümçilik Germaniýanyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr we diňe ýokary hilli materiallary ulanýar. Çap edilýän önümleriň ähli görnüşlerini öndürýäris.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat