AK GAÝA

Türkmenbaşy etrabynyň Akdaş şäherçesiniň önümçilik zolagy, Balkan/Türkmenistan

ak gaýa
Biz barada

Ak-Gaýa hojalyk jemgyýeti 27 ýyldan gowrak gurluşyk garyndylaryny we materiallaryny satmakda we öndürmekde ýöriteleşýär we bu önümleriň Türkmenistandaky iň iri öndürijisi bolup durýar. 2021-nji ýylda Ak-Gaya hojalyk jemgyýeti asma üçekleriň we birnäçe görnüşli profilleriň önümçiligini başlamaga meýilleşdirýär.
Häzirki wagtda kärhana perlitli suwag garyndysy, şpatlýokwa soňky gat, enjam suwag garynysy, gurluşyk gips garyndysy ýaly gurluşuk garyndy materiallary we gipsokartonyň (alçipan) 3 görnüşi: Standart, suwa çydamly we oda çydamly görnüşlerini öndürýär. 

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
  • Gurluşyk / Boýaglar we laklar, erginler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta