AK DURMUŞ

Gurluşyk taslamalary üçin Türkiýeden gurluşyk materiallarynyň we enjamlarynyň lomaý üpjünçiligi.

ak durmuş
Biz barada

“Ak durmuş” kompaniýasy gurluşyk taslamalary üçin gönüden-göni Türkiýedäki zawodlardan lomaý üpjünçilik bilen meşgullanýar.

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik enjamlar we gurallar
  • Elektriki enjamlar / Elektrik hereketlendirijileri we esbaplary
  • Sport, güýmenje, dynç alyş / Sport önümleri
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
  • Gurluşyk / Santehnika
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji