HANA

Berkararlyk etraby, 2127 (G. Kuliýew köçe, 42 jaý.) Aşgabat/Türkmenistan

HANA
Biz barada

"Hana" söwdä merkezi Türkmenistanyň ähli ýaşaýjylar üçin gapylaryny açýar.
Biziň söwdä merkezimizde önümçilik bölüminde şu hyzmatlar bar: Sargydy boýunça ýörite ölçeglerde gurnama mebeller, içki gapylar, plastik we alýumin penjire-gapylar, aýna witrajlar, daşky yşyklandyryş sütünleri, oturgyçlar, beton küýzeler. Önümleriziň 3D taslamasyny düzüp bermek, işin göwrünümi hasaplap, amatly bahalardan ylalaşylan möhletde ýokary hilli-netijeli işlerini üpjün edip, ýerine ýetirjegimizi kepillendirýaris. Eltip bermek hyzmatymyz ähli welaýatlara bar. 
Kompaniýa iri kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyga taýyn we açyk. 

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Mebel / Söwda mebelleri
  • Mebel / Öý mebelleri
  • Mebel / Ofis mebelleri
  • Mebel / Çaga mebelleri
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta