TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

AJAÝYP ASYR

Ahal welaýaty, Ak Bugdaý etraby, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Ajaýyp Asyr Hususy kärhanasy 2014-nji ýylda döredilen. Kärhana esasan polipropilenden haltalaryň we torbalaryň dürli görnüşlerini, ýüpdir-şpagatlary öndürmäge ymtylýar. Kompaniýa şeýle hem armatur setkalary, çüý we profnastil önümçiligi bilen meşgullanýar. 

Kategoriýalar
  • Metallurgiýa / Metallurgiýa we beýlekiler
  • Metallurgiýa / Reňkli metallar we erginler
  • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
  • Gaplama / Haltalar
Iş Ugry
Karta