TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ABADAN ÖNÜMÇILIK KÄRHANASY

Bagtyýarlyk etrabynyň Parahat ýaşaýyş toplumy Ülker köçesiniň №1 jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi Alyjylar jemgyýetleriniň birleşikleriniň merkezi dolandyryş edarasynyň "Abadan" önümçilik kärhanasy miwe we gök-bakja önümlerini gaýtadan işlemek gaplamak, çörek-köke önümlerini, arassalanan, gazsyz we gazly agyz suw, alkogolly içgilerini öndürýän kärhanasy bolup durýar.

Kategoriýalar
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
  • Azyk / Azyk we beýlekiler
  • Azyk / Çörek we çörek önümleri
Iş Ugry
Karta