ABADAN HALY

744000. 27 Altyn Asyr köç. Abadan etraby, Aşgabat/Türkmenistan

abadan haly
Biz barada

Abadan Haly AGPJ häzirki wagtda içerki haly bazaryna hyzmat edýän Türkmenistanda dokma pol örtükleriniň iň uly öndürijisidir. Kompaniýanyň haly önümçiligi meýdançasy, bölek satuw dükany we ofis binasy paýtagt Aşgabadyň Abadan etrabynda ýerleşýär we umumy meýdany 14,5 gektar. Toplumda haly dokamak bölümi, gaýtadan işleýän bölüm we iki sany çig mal öndürýän bölüm   - (polipropilen we akril ýüplük) bar. 300 ýüzden gowrak işgäri bilen zawodyň häzirki önümçilik kuwwaty her ýyl 2,500.000 inedördül metr haly we haly önümleri.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Haly önümleri
  • Öý we bakja / Öý tekstili
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta