AÝLARA TOÝS

Mir 7 "Bereketli" bazar, 2-nji gat, 180-nji dükan Aşgabat / Türkmenistan

AÝLARA TOÝS
Biz barada

"Aýlara Toýs" ýüplük we aksessuar dükany sizi täsin döredijilik we fantaziýa dünýäsine çagyrýar.
Örümçülik bilen meşgullanmagy, öz eliňiz bilen ajaýyp täze eserleri döretmegi, hyýal etmegi  halaýan bolsaňyz, onda biziň dükanymyz siziň üçindir!
Örüm - döredijiligiň aýratyn bir görnüşi bolup, onuň üçin gerekli esbaplary Size hödürleýaris. Size ýüplükleriň dürli reňkleriň giň görnüşini hödürlemekden lezzet alyp,
amatly bahadan önümlerimiziň görnüşini yzygiderli täzeleýäris. “Aýlara Toýs” -da her bir dikinçi, indiki eserini döretmek üçin zerur ýüplükleri we aksessuarlary taparlar!

Kategoriýalar
  • Tekstil / Tekstil önümleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Zenan egin-eşikleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Egin-eşik, aksesuwar we beýlekiler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta