AÝGYTLY NETIJE

Programma üpjünçiligi, web saýtlary taýýarlamak, önümçiligiň awtomatlaşdyrylmagy

AÝGYTLY NETIJE
Biz barada

Biziň kompaniýamyz dünýä standartlaryna laýyk gelýän dürli görnüşli programma üpjünçiliklerini işläp taýýarlaýar. Müşderileriň programma üpjünçiliginiň ýerine ýetirýän işi boýunça dürli islegleri kanagatlandyrylýar. 
Dürli görnüşdäki häzirkizaman talaplalryna laýyk gelýän web saýtlary işlap düzmek, dizaýn etmek, we taýýarlamak hyzmatlalryny hödürleýäris. 
Dürli görnüşli çylgym ulgamlaryny işläp taýýarlamak, topologiýasyny işläp düzmek, çylgym ulgamynyň dolandyryş enjamlaryny, gözegçilik enjamlaryny sazlamak we gurnamak hyzmatlaryny hödürlerýaris.
Bank hyzmatlarynyň ýokary hilli bolmagyny gazanmak maksady bilen kämil tehnologiýalary işläp taýýarlaýarys. Müşderileriň islegleri boýunça awtomatlaşdyrylan bank ulgamlary bilen baglanşykly täze önümleri we hyzmatlary hödürleýäris.
Dürli görnüşli önümçilik prosesleriniň awtomatlaşdyryş ulgamlary boýunça ýokary hilli çözgütleri hödürleýäris. Awtomatlaşdyrylan ulgamlarynyň dolandyryş ulgamyny täzelemek boýunça dürli maslahatlary berýäris.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Web saýt we ykjam programma düzmek
  • Elektronika we öý enjamlary / Kompýuter enjamlary we programma üpjünçiligi
Iş Ugry
  • Hyzmat