TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

täze saba

Iş Ugry : "CV DENT" diş çotgalarynyň önümçiligi
Welaýat/Şäher: GÖKDEPE, AHAL

ösüş

Iş Ugry : Kadrlar agentligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

ynamly kepil

Iş Ugry : Daşky gurşawy goramak hyzmatlary, dilden we ýazuw terjime, işgär saýlap bermek.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

ak ussa

Iş Ugry : HK "Ak Ussa" täze ekologiýa taýdan arassa önüm hödürleýän köp ugurly kompaniýa. Bu Türkmen kompaniýasynyň önümleri Türkmenistanda ilkinji hasaba alnandyr.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312480611 info@ak-ussa.com