ÝEDIDOGAN

Kagyz haltalary we paketleri öndürmek

Ýedidogan
Biz barada

Hususy telekeçi Abdyrasulow Döwran, telekeçilik işine 2001-nji ýylda surat hyzmatlaryny bermek maksady bilen başlady. 2005-nji ýylda öz gazanjy bilen, "Yimpaş" söwda merkezinde dürli hyzmatlary öz içine alýan "Kodak" surat merkezini açdy. 2016-njy ýylda "Bagtyýarlyk" söwda merkezine göçdi. Abdyrasulow Döwran 2016-njy ýylda ýerli öndürijileriň azlygy we bu önümlere islegiň ýokary bolmagy sebäpli kagyz haltalary öndürmek üçin önümçilik desgasyny açmak kararyna geldi. Bu maksat bilen 2016-njy ýylyň ahyrynda öz serişdeleri bilen önümçilik toplumy guruldy. 2018-nji ýylyň ortalarynda Abdyrasulow Döwran esasy işi ýük daşamak bilen baglanyşykly “Sagdyn pikir” ykdysady jemgyýetiniň esasy paýyny satyn aldy. Kompaniýanyň esasy işi polipropilenden ýasalan dürli kompozit doldurma materiallaryny daşamakdyr. Bu önümçilik Türkmenistan bazary üçin düýbünden täze.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Foto we Wideo Hyzmatlary
  • Gaplama / Kagyz gaplar we gaplama
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy