ÝAGTY YŞYK

Içki we daşky dizaýn işleri

ÝAGTY YŞYK
Biz barada

“Ýagty Yşyk” Hojalyk Jemgyýeti 2016-njy ýylda döredildi we şol günden bäri ýaşaýyş jaýlaryň, ofisleriň, restoran- kafelariň, dükanlaryň içki we daşky dizaýn işleri bilen halkymyza hyzmat edip gelýär.
Häzirki wagta çenli Dizaýn studiýamyz 200-den gowrak müşderileriň dürli maksatly jaýlarynyň dizaýn taslamalaryny taýýarladyk.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat