TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ÝAŞYL DÜNÝÄ GROUP

Gurbansoltan eje şaýoly 392 ("Neftemaş" zawodynyň şahamçasy), Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Mahabat we önümçilik kompaniýasy "Ýaşyl Dünýä Group" 10 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň bazarynda işleýär we daşky we içerki mahabat önümlerini taýýarlamakda, öndürmekde we hyzmat etmekde ýöriteleşýär. Kompaniýanyň, köp dürli önüm öndürmäge mümkinçilik berýän Aşgabat şäherinde ýerleşýän öz önümçilik bazasy bar: daşky mahabat, yşykly gutular (light boxes), üç ölçegli harplar, POS-materiallar, suwenirler, giriş toparlarynyň dizaýny, şemalladylýan fasadlar, uly formatda çap etmek, içerki çap ediş hyzmatlary, frezerowka, awtoulag mahabaty, trafaret kesimi we ş.m. Işgärlerimiziň baý tejribesi we ýokary hünär ussatlygy kompaniýamyza dürli taslamalary amala aşyrmaga we çylşyrymly meseleleri çözmäge mümkinçilik berýär we hünärmen dizaýnerlerden ybarat bolan işgärlerimiz mahabatyňyzyň aýratyn bolmagy üçin islendik fantaziýaňyzy durmuşa geçirerler. Ýokary tehnologiýaly enjamlaryň bolmagy öndürilýän önümleriň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
Iş Ugry
Karta