TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ÜPJÜN

Köpetdag etraby, A.Nyýazow şaýoly, 157-nji jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

“Üpjün” hojalyk jemgyýeti 2019-njy ýylyň Ýanwar aýyndan häzirki wagta çenli halkyň sarp edýän harytlaryny daşary ýurtlardan import edip biziň ýurdymyzyň bazarlaryna çykarýar.  “Üpjün” hojalyk jemgyýeti Bolgariýa döwletiniň “AROMA COSMETICS” kompaniýasynyň “AROMA”, “ASTERA”, “Viking”, “ZDRAVE” himiýa harytlaryny we Türkiýe döwletiniň “Soyyigit Gida San. Ve Tic. A.Ş” kompaniýasynyň  “Kent boringer” azyk harytlaryny, Türkiýe döwletiniň “Gülsan Gıda San. Tic. A.Ş”  kompaniýasynyň “Gülsan” suwuk konsentranslary we miwe sirkelerini Türkiýe döwletiniň “Kalaycıoğlu Gıda A.Ş” kompaniýasynyň “Yakamoz” gaplanan duzlanan, marinadlanan gök önümlerini, Türkiýe döwletiniň “Kagitçilik hijyenik ürünleri ve Yag San.A.Ş” kompaniýasynyň iki gatly “Mavi Beyaz” hajathana kagyzlaryny, Türkiýe döwletiniň “TAHA KİMYA KOZMETİK VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş”  kompaniýasynyň “Bivy”, “Elgisi”, “ONNO” brendli aşhana, hammam we öý  üçin suwuk  serişdelerini we suwuk sabynlaryny Türkiýe döwletiniň “EXTRA TEMİZLİK KOZMETİK VE TİCARET. A.Ş”  kompaniýasynyň “Tings” suwuk sabynlaryny biziň ýurdumyzda import etmek boýunça ýeke-täk dileri bolup, ýurdumyzyň bazarlaryny elýeter bahaly harytlar bilen üpjün edýär.

Kategoriýalar
 • Saglyk we gözellik / Beden ideg kosmetikalary
 • Saglyk we gözellik / Gigiýeniki önümler
 • Saglyk we gözellik / Saçlara ideg önümleri we kosmetika
 • Çaga önümleri / Çaga ideg we arassaçylyk önümi
 • Çaga önümleri / Çaga harydy we oýunjagy
 • Azyk / Suw, içgiler, şireler
 • Azyk / Tagamlandyryjylar, burçlar we souslar
 • Azyk / Azyk we beýlekiler
 • Azyk / Çaga iýmiti
 • Azyk / Konditer önümleri
 • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
 • Azyk / Gaty we suwuk ýaglar
 • Azyk / Galla önümleri, un, makaron
 • Öý we bakja / Tämizlik serişdeleri
 • Öý we bakja / Hammam we hajathana üçin harytlar
Iş Ugry
Karta