ÜPJÜN

Köpetdag etraby, A.Nyýazow şaýoly, 157-nji jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

üpjün
Biz barada

“Üpjün” hojalyk jemgyýeti 2019-njy ýylyň Ýanwar aýyndan häzirki wagta çenli halkyň sarp edýän harytlaryny daşary ýurtlardan import edip biziň ýurdymyzyň bazarlaryna çykarýar.  “Üpjün” hojalyk jemgyýeti Türkiýe döwletiniň “Soyyigit Gida San. Ve Tic. A.Ş” kompaniýasynyň  “Kent boringer” azyk harytlaryny, Türkiýe döwletiniň “Gülsan Gıda San. Tic. A.Ş”  kompaniýasynyň “Gülsan” suwuk konsentranslary we miwe sirkelerini Türkiýe döwletiniň “Kalaycıoğlu Gıda A.Ş” kompaniýasynyň “Yakamoz” gaplanan duzlanan, marinadlanan gök önümlerini, Türkiýe döwletiniň “Averest Group Eg.Tur. Org. San. ve Tic. LTD. Şti” kompaniýasynyň “Avesta” çagalar üçin çeýnelýän süýjileri biziň ýurdumyzda import etmek boýunça ýeke-täk dileri bolup, ýurdumyzyň bazarlaryny elýeter bahaly harytlar bilen üpjün edýär.

Kategoriýalar
 • Çaga önümleri / Çaga harydy we oýunjagy
 • Azyk / Suw, içgiler, şireler
 • Azyk / Tagamlandyryjylar, burçlar we souslar
 • Azyk / Azyk we beýlekiler
 • Azyk / Konditer önümleri
 • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
 • Azyk / Gaty we suwuk ýaglar
 • Azyk / Galla önümleri, un, makaron
Iş Ugry
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Bölekleýin satyjy
Karta