TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Satyn Alyş we Satyş Talaplary

Add Lead Free
Talabyň Görnüşi
Satyjy
Kategoriýalar
Azyk

"Sada" kompaniýasy welaýatlardan dilerleri hyzmatdaşlyga çagyrýar.

  • Türkmenistan
  • Alyjy

Size hili örän oñat uny hödürleýäris.

  • Türkmenistan
  • Satyjy

“Goja Gassap” et önümler dükany dürli görnüşli et önümlerini we bu ugurdaky hyzmatlaryny halka hödürleýär. Üns beriň! “Goja Gassap” et önümler dükany öz önümlerini we hyzmatlaryny elýeterli bahalardan, Size amatly bolan ýere baryp mangalda we peçde bişirip bermek arkaly Siz üçin giň mümkinçilikler döredip berýär. Öz işiniň ussady bolan “Goja Gassap” et önümler dükany dürli tagamlary taýýarlamak bilen eýýäm halkymyzyň uly hormatyny gazanmagy başarandygyny, bäsdeşlerinden öňe saýlanandygyny aýratyn bellemek gerek. Bu et önümleri dükanynyň aýratynlygy önümleriniň elin, halal we köpdürlüligi hem-de edilýän sargytlary, şol sanda Aşgabat şàheriniñ ähli ÿerine eltip berme hyzmatyny tiz ýerine ýetirýändigi bilen tapawutlanýar.

  • Türkmenistan
  • Satyjy

Palma ýagy bar 200 tonna, ýerleşýän ýeri Aşgabat şäheri. 36/39; 555; 600 markalar diňe önümçilikler üçin, baha ýerinde gürleşmeli.

  • Türkmenistan
  • Satyjy

Nigeriyadan eksport ucin kesyu hozlarym bar.

  • Nigeriýa
  • Satyjy