Satyjy
4 ýük awtoulagy, Azerbaýjanyň üsti bilen Türkmenistan-Türkiýe ugruna ýüklenmäge taýyn.
country
  • 9 Maý 2022 г.
  • Türkmenistan
  • Satyjy

Mazmuny

4 ýük awtoulagy, Azerbaýjanyň üsti bilen Türkmenistan-Türkiýe ugruna ýüklenmäge taýyn. Bahasy CMR bilen bilelikde 2200 $. Ýüküňizi gysga wagtda eltip bereris.Açar sözler


Beýleki talaplar