Satyn Alyş we Satyş Talaplary

Tölegsiz Talap Goşuň

Size amatly we lomay bahadan polietilen we polipropilen ak haltalary hödürleýäris.

 • Maý 13, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

Polietilen turbalary öndürýäris we hödürleýäris. whatsapp no: 99361616193

 • Maý 13, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

4 ýük awtoulagy, Azerbaýjanyň üsti bilen Türkmenistan-Türkiýe ugruna ýüklenmäge taýyn. Bahasy CMR bilen bilelikde 2200 $. Ýüküňizi gysga wagtda eltip bereris.

 • Maý 09, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

Teker Nexen N'Fera RU5 235/55 R20 105V XL(2021) - 2173 TMT Nexen N'Fera RU5 235/55 R20 105V XL dürli güýçli SUV ulaglar üçin amatly bolup, sarp edijileriň arasynda uly isleg bildirilýär. Bu teker, daşarky tekerlerden islendik ýoluň üstündäki flotasiýa we durnuklylygy, şeýle hem ýolagçy tekerlerinden ajaýyp rahatlygy birleşdirýär. Muňa ýetmek üçin köp sanly innowasiýa çözgütleri ulanyldy. Teker ähli hil we daşky gurşaw standartlaryna doly laýyk gelýär.

 • Apr 19, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

Kalsiý karbonat satýarys Ýokary hil! 50 tonna taýýar bar. 2 mikron ýokary hilli Nusgasyny bereris bahasy tonna üçin 200/250 $! Önüme degişli ähli şahadatnamalar bar Kalsiý karbonat görnüşi: 3 mikron ýa-da 4 mikron. Nebit pudagynda, plastmassa önümçiliginde ulanylýar. Şeýle hem Eýrandan kalsiý karbonat granulasy (birleşme) önümi bar, ähli şahadatnamalar bar. Bahasy 780$ Remezan aýynyň ahyryna çenli ähli önümlerimizde 30% arzanladyş bar Telefon arkaly habarlaşmak üçin: +99363751669

 • Apr 14, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

Edaralarda kiberhowpsuzlyk işlerini we ERDU (elektron resminama dolanyşygy ulgamyny) gurnap berýäris. (Ygtyýarnamaly)

 • Apr 07, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

Android & iOS üçin: 1-nji ýyl 15000man, soňky ýyllar: 10.000 man. Ýa-da hemişelik: 40000 man. Ýörite siziň bellikleriňize we islegiňize görä taýýarlaýarys. Töleg görnüşi: Nagt ýa-da Nagt däl.

 • Apr 07, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

Argon gazy 99,999% arassa we ýokary hilli.

 • Apr 01, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

Halta we plasmas önümçilik edýänler üçin Nirumand kalsiý bar, Eýranyň önümi we dokumenti bar. Bahasy: 650$/ton Beýleki soraglar üçin +99362561187 telefon belgisi arkaly habarlaşyp bilersiňiz

 • Mart 26, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy

Halta sehlar ucin 100 tona çydamly keramika lezwi Bahasy: 0.30$/şt Beýleki soraglar üçin +99362561187 telefon belgisi arkaly habarlaşyp bilersiňiz

 • Mart 26, 2022
 • Türkmenistan
 • Satyjy